Запас доверия ограничен…

Запас доверия ограничен…